Poker trực tuyến đ gip nhiều người biết đến poker, với cấp độ chơi kh cao, cng với tnh hồi hộp vốn c, poker trực tuyến đang trở nn thịnh hnh trong mọi thnh phần của giới poker.

C rất nhiều biến thể của poker nhưng tất cả đều c điểm chung l bảng xếp hạng bi, cc thuật ngữ cũng như bộ bi Ty 52 l.

Trong hầu hết cc loại poker, tiền thật khng được sử dụng trực tiếp v đồng tiền sẽ thay thế, mỗi đồng tiền c gi trị ring. Bạn phải mua cc đồng tiền để chơi vo đầu game v điều ny gọi l "Buying In". Khi bạn nghỉ chơi, Bạn c thể đổi đồng tiền thnh tiền thật v đy gọi l "Cashing Out".

Sau đy l vi thuật ngữ Poker thng dụng.


 • Ante: 1 khoản tiền cược đặt vo "pot" bởi tất cả mọi người chơi trước khi chia bi.
 • Bet: Đặt tiển vo "pot" , khi đặt rồi th những người khc cũng phải đặt theo.
 • Blind/s: Đồng nghĩa vi Antes.
 • Bluff: Người chơi biết l bi mnh yếu nhưng vẫn đặt tiền với hy vọng tất cả người khc sẽ rt lui.
 • Buy in: Tiền mua cc đồng tiền để chơi Poker. Nhiều sng poker quy định số tiền tối thiểu phải mua để chơi.
 • Call: Khi đối thủ đặt thm tiền, bạn c thể lựa chọn "call" , tức l "theo", bạn phải đặt thm 1 số tiền bằng số tiền đối thủ đặt để chơi tiếp.
 • Check: Khng đặt thm cũng khng rt lui.
 • Fold: Nếu bạn thấy bi mnh yếu th c thể rt lui. Bạn hạ bi v chấp nhận mất số tiền đặt trước đ.
 • Pot: cn gọi l "g" - tất cả số tiền cược để ở đy.
 • Raise: Nếu sau khi c người đặt tiền rồi m cn đặt thm th gọi l "raise".
 • Showdown: Sau khi mọi thứ đ hon tất , tiền cược đ sẵn sng th mọi người "mở bi"Xếp hạng bi trong Poker

Người thắng l người c bi cao nhất.


 1. High Card: khng c đi, sảnh hay đồng chất, bạn chỉ c bi lẻ. Như vậy sẽ so l bi cao nhất, nếu l bi cao nhất giống nhau th so tiếp l cao thứ 2, ai cao hơn người đ thắng.
 2. One Pair: "1 đi". 2 l cng gi trị. Đi 8 th thắng đi 7 v.v...
 3. Two Pair: "2 đi" 2 l cng gi trị v 2 l khc cng gi trị.
 4. Three of a Kind: "Tam c" - 3 l cng gi trị.
 5. Straight: "Sảnh" 5 l lin tiếp, v dụ 4, 5, 6, 7, 8 v.v... Con ch (A) c thể xi cho dy 1;2;3;4;5 hay dy 10,J,Q,K,A ...
 6. Flush: "Đồng chất" 5 l cng loại nhưng khng lin tiếp
 7. Full House: "3-2" 3 l cng gi trị v 2 l khc cng ga trị.
 8. Four of a Kind: "Tứ qu" - 4 l cng ga trị.
 9. Straight Flush: " Sảnh thng" 5 l lin tiếp cng loại.
 10. Royal Flush: "Sảnh cha" - Sảnh thng từ 10 đến ch (A)


Poker rất dễ học nhưng kh lm trm. Thường poker chơi trn 5 l v mục đch l thắng tiền "g" ở trong pot.


C 2 cch để thắng tiền cược:

a. Khi mở bi th bi bạn mạnh nhất.

Hay

b. Tất cả đối thủ của bạn đ rt lui.

Poker c rất nhiều biến thể v đy l nguồn giải tr của nhiều người cũng như l nguồn thu nhập cho cc nh chuyn nghiệp.